Çocuk Odaklı Aile Terapileri

Çocuk Odaklı Aile Terapisi

Çocuklar belirli zamanlarda ve belirli nedenlere bağlı olarak olumsuz tepki verebilmekte, yanlış hareketlerde bulunabilmektedir. Nihayetinde onların çocuk olduğu unutulmamalıdır. Çocuk odaklı aile terapisi ise, çocuklarda ortaya çıkan bu olumsuzlukları gidermeyi amaçlayan ve bunu tüm aile fertleri ile beraber yapan bir terapi türüdür. Bu terapi, sorunun tüm yönleri ile ele alınarak kalıcı bir şekilde çözülmesini amaçlamaktadır. Çocuktaki temel psikolojik hasarların temelinin büyük oranda aileye veya dolaylı olarak ailenin yaptıklarına bağlı ortaya çıktığı düşünüldüğünde, bu durumun çok mantıklı olduğu da rahatlıkla görülebilir. Çocuk odaklı aile terapisinin temel nedeni ise, çocuğu ruhsal hasarlarından uzaklaştırıp kendine güvenen biri haline getirmektir.

Aile Terapisinin Uygulanmasını Gerektiren Durumlar Nelerdir?

  • Aile içerisindeki bireylerin birden fazlasına ruhsal bozukluk var ise
  • Aile üyelerinin kendi aralarında sürekli ve açık bir tartışma durumu varsa
  • Aile içerisinde örtük problemler bulunuyor ise ve bu sorunlar adeta bir hayalet sorun halini alıyor ise (hayalet sorunlar, açıkça ortada olmamasına karşılık, çocuğun farkında olduğu sorunlardır.)
  • Aile içi iletişimde ciddi sorunlar var ise ve bireyler birbirlerini anlamakta güçlük çekiyor ise, aile terapisi uygulanması gereklidir.

Çocuk Odaklı Aile Terapisi Yaklaşımı

Çocuk odaklı aile terapileri var olan sorunun özünü, yalnızca çocuk bünyesinde değil, ailenin bütününde aramaktadır. Çünkü çocuğun göstermiş olduğu olumsuz hareketler, anne babanın veya diğer aile fertlerinin örtük problemlerine veya doğrudan anne babanın bazı davranışlarına bağlı olarak ortaya çıkıyor olabilir. Bu nedenle sorunun temelini her açıdan incelemek faydalıdır.

Aile içerisindeki yanlış tutumlar, ebeveynlerden birinin aşırı müdahaleci bir yapıya sahip olmasına karşılık diğerinin tepkisiz olması, anne veya babanın çocuklukta yaşadığı ya da yaşamak isteyip de yaşayamadığı durumlar üzerinde çocuğu baskılaması gibi durumlar da çocuk üzerinde olumsuz etki bırakarak yanlış tepki ve olumsu hareketlere sebep olabilir. Çocuğun yeni bir kardeşe sahip olması ve bu durumu henüz benimseyememesi gibi durumlar da yine aynı şekilde bu sorunun temeline inildiğinde yaygın olarak görülen temel nedenlerdir.

Çocuk odaklı aile terapisi ise, yukarıda sayılmış olan nedenlere çocuğun penceresinden bakmayı, tüm aile fertleri ile görüşerek sorunların temeline inmeyi hedeflemektedir. Çünkü eğer çocuğun olumsuz hareketleri yukarıda verilen nedenlere bağlı olarak gelişiyor ise, bu durum yalnızca çocuğun değil diğer tüm aile fertlerinin de etkili olduğu bir durumdur.

Çocuk odaklı aile terapisinde ailenin geçmişte ya da günümüzde iletişim içinde olduğu tüm ilişkiler üzerine konuşulmalıdır. Çünkü bilinmeyen bir durum çocuk üzerinde travma etkisi yaratmış veya onu etkilemiş olabilir. Aile fertleri kendi içerisinde de bir sorgulamaya giderek, hiç beklemedikleri bir konuda farkındalık yaşayabilirler.

Çocuk Odaklı Aile Terapilerinde Neler Yapılır?

Çocuk odaklı aile terapisi, aile içerisinde oluşabilecek çocuk odaklı bütün sorunları ele almayı, yine çocuk sayesinde aile içerisinde var olan diğer sorunları de iyileştirmeyi amaçlayan bir terapi yöntemidir. Bu, bir nevi genel aile yapısını da düzene sokarak olası bütün problemleri engellemektedir.

Çocuk odaklı aile terapisi; yalnızca anne, baba ve kardeşten oluşan çekirdek aileyi değil, gerekli görüldüğü durumlarda diğer bütün aile fertlerini de terapiye dahil etmeyi gerektiren bir terapi yöntemidir.  Seanslar, aile içerisindeki bireylerin her birini tek tek ele almaktadır. Bu işlem yapılırken aile bireyleri arasında herhangi bir ayrıma gidilmemektedir. Yani ailenin bütün fertleri eksileri ya da artıları ile eşit kabul edilmektedir. Özellikle bu terapinin amacı, bireyden başlayarak geneli iyileştirmektir.

WhatsApp chat
Şimdi Ara!
Yol Tarifi