İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

İş Yaşamınıza Özgün Sorunlar

İş ve iş hayatı genel olarak insan hayatı için oldukça önemli iki unsur olduğu için, bu iki unsurdan birinde herhangi bir sorun ortaya çıkması, insanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik açıdan olumsuz etkiler bırakmaktadır. Is hayatında yaşanan bazı sorunlar insanlar üzerinde ciddi derecede stres oluşturmaktadır.

Stres, genel olarak bireyin mevcut şartları ile çevresinin, bazen de kendisinin kendisinden beklediği şartlar arasında var olan farkın yarattığı olumsuz duygu biçimidir.

İş, hem yüklediği sorumluluk hem de ortamı nedeni ileri stres kaynağı olabilir. Kişilerin; iş ile ilgili beklentileri, kariyer planları, iş arkadaşları ile ikili ilişkileri gibi durumlar stres açısından tetikleyici olabilir.

İş yeri kaynaklı stres nedenlerinden bazıları aşağıda verildiği gibidir:

  • Belirsiz roller
  • Rol çatışmaları
  • Bireyler arası iletişimsizlik ve çatışma
  • Sorumluluklar
  • Güvenlik sorunları
  • Çevre şartları
  • Zaman
  • Kariyer planı ve önündeki engeller
  • Ücretin beklentiyi karşılamaması
  • Monotonlaşan yaşam düzeni

İşyerinin var olan fiziki koşullarına ek; çalışma koşullarının kötü olması, yapılan iş ve o işe olan yatkınlık gibi durumlara bağlı olarak ortaya çıkan bitkinlik, yorgunluk hisleri de insan üzerinde olumsuz etki bırakan durumlardır. Şu da bilinmelidir ki stres adeta bulaşıcı bir şeydir. Yani bir çalışanın stresli hissetmesi, diğerine de bulaşacaktır bu yüzden çalışma alanında stresli bir ortamdan herkes etkilenecektir.

Stres, önemsiz bir şey gibi görünse de işteki etkinliği bozmaya kadar ilerleyebilir ve etkilerini de uzun süreli veya kısa süreli olarak gösterebilir.

Stresin kısa süreli etkileri; kalp atışında artış, kan basıncında artma, karamsarlık, kızgınlık ve unutkanlık gibi durumları ortaya çıkarırken; uzun süreli stres, kronik kalp hastalığı ve baş ağrısı, depresyon, fobilerin ortaya çıkması ve uyku düzeni bozukluklarıdır.

İş Yaşamına Özgün Sorunlar Nasıl Çözülür?

Stres, daha önce de belirtildiği gibi ciddi boyutları olabilen bir hastalıktır ve hem bireyi hem de faaliyette bulunduğu işi etkileyebilmektedir. Birey, stres altında oldukça iş verimliliği düşer ve devamsızlık yapmaya başlar, bu işyerini de olumsuz etkiler. Stres; ne denli azaltılabilirse, bireyin ve iş yerinin verimi de o denli artar ki bu gayet öngörülebilir bir durumdur.

Stres; hem birey için hem iletişimde bulunduğu topluluklar için kaçınılmaz bir durum olmasına karşılık, stresi azaltmak da imkânsız değildir. Bu, bireyin stres kaynaklarına ne denli hâkim olduğu ve bu kaynakları ne denli yönetebildiği ile ilgili bir durumdur.  Stres kaynağı ne olursa olsun birey, başa çıkabilmeyi başarıyorsa durum pek de mühim değildir. Buradan anlaşılıyor ki kişi, stresi istediği gibi yönetebilir. Çünkü, stresten kaçmak mümkün olmasa da, stresi yönlendirmek ve azaltmak o denli mümkündür. Kişi, var olan stres faktörlerini ortadan kaldırmak veya iyileştirmek için ne kadar çabalarsa o denli iyi ve mutlu olur.

WhatsApp chat
Şimdi Ara!
Yol Tarifi